Đó là tuyên bố của Tổng thống Liên bang Nga Dmitri Medvedev trong cuộc gặp gỡ sinh viên khoa Luật Đại học Tổng hợp Saint Peterbourg ngày 21/6