Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Đuma quốc gia Nga K.Kosachev cho biết chính sách đối ngoại của Nga ở châu Á cần thay đổi và Nga phải hành động tích cực hơn nữa để khôi phục vị thế của mình ở khu vực này.