Trước tình trạng các tàu thuyền dân sự di chuyển qua vùng hải phận Somali luôn bị đe dọa, hải quân Nga đã kêu gọi quốc tế chung sức giải quyết vấn đề này.