Tổ hợp khoa học sản xuất Energomash trong năm 2017 dự định bán cho Mỹ 19 động cơ tên lửa. Tổng giám đốc của doanh nghiệp, ông Igor Arbuzov đã cho biết.

Nga du kien ban cho My 19 dong co ten lua - Anh 1

Động cơ tên lửa RD180 của Nga.

"Trong năm 2017, chúng tôi có kế hoạch bán 11 động cơ RD-180 (dành cho tên lửa Atlas) của United Launch Alliance (ULA) và 8 động cơ RD-181 (cho phương tiện đẩy Antares) của Orbital ATK", ông Arbuzov cho biết.

Lầu Năm Góc và Thượng viện Hoa Kỳ đã tuyên bố cần thiết từ chối các động cơ tên lửa Nga. Theo Chương trình không gian Liên bang năm 2016-2025, Roscosmos dự kiến bán cho các công ty nước ngoài tổng cộng 30 động cơ RD-180 và 60 động cơ RD-181.

Theo Sputnik