(Vitinfo) - 100 đại diện công ty hàng đầu của Nga trong nhiều lĩnh vực sẽ có chuyến khảo sát thị trường Việt Nam từ ngày 19 - 23/11 tới, chuyến đi do Hội đồng kinh doanh Nga - Việt tổ chức.