Nếu như sức mạnh tấn công của Nga đang được đánh giá cao