Trong một thỏa thuận mang tính lịch sử vừa được ký kết, chính phủ New Zealand đã đồng ý chuyển giao quyền sở hữu nhiều dải đất rừng rộng lớn cho 7 bộ tộc thổ dân Maori