Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói về việc xử lý Formosa nếu lặp lại ô nhiễm môi trường và hướng khắc phục lũ lụt ở miền Trung.