Ngày 4/11, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Hưng Yên dự và chủ trì Hội nghị.

Neu cao vai tro, trach nhiem nguoi dung dau trong giai quyet khieu nai, to cao - Anh 1

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Nhuần

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, từ khi Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo được ban hành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên đã quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành đưa luật vào thực tiễn.

Trong 4 năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành các Chỉ thị về tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Ban hành 63 văn bản chỉ đạo nhằm thực hiện nghiêm Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Công tác tuyên truyền, phổ biến luật đến các tầng lớp nhân dân được đẩy mạnh. Hàng năm số vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh không nhiều. Các vụ việc thuộc thẩm quyền của các cấp, các ngành đã được thụ lý, giải quyết đúng quy định của pháp luật.

Nội dung khiếu nại chủ yếu tập trung vào giá bồi thường, việc tái định cư, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, giải quyết việc làm khi thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế hoặc triển khai xây dựng các công trình công cộng, công tác dồn thửa, đổi ruộng. Nội dung tố cáo chủ yếu tố cáo cán bộ xã, phường, hiệu trưởng các trường học vi phạm pháp luật trong công tác quản lý tài chính; một số vi phạm pháp luật về đất đai; tố cáo cán bộ xã, thôn vi phạm trong công tác dồn thửa, đổi ruộng.

Báo cáo cũng cho thấy, sau thời gian thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo vẫn còn những tồn tại mang tính chủ quan: Có vụ việc xử lý chưa kịp thời, thời gian giải quyết kéo dài so với quy định, có vụ việc khó khăn trong xác định thẩm quyền giải quyết.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ ra những khó khăn, vướng mắc khi thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Đồng thời kiến nghị: Cần quy định về việc xử lý trong trường hợp khiếu nại, tố cáo nặc danh, sai sự thật; quy định cụ thể về thời hạn giải quyết tố cáo, đặc biệt nới rộng thời hạn giải quyết tố cáo đối với những vụ việc tố cáo phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, ngành đảm bảo việc giải quyết tố cáo phù hợp hơn với thực tiễn; có chế tài xử lý cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc không tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; quy định cụ thể về chế độ khen thưởng đối với người tố cáo đúng và việc bồi thường thiệt hại về tài sản, danh dự... đối với người tố cáo sai sự thật...

Neu cao vai tro, trach nhiem nguoi dung dau trong giai quyet khieu nai, to cao - Anh 2

Chủ tịch tỉnh Hưng Yên trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ảnh: Nguyễn Nhuần

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành trong thời gian tới tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt đối với các vụ việc kéo dài, phức tạp, đông người.

Bên cạnh đó, nêu cao vai trò, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân theo quy định của Luật Tiếp công dân; xử lý người đứng đầu khi để xảy ra các tồn tại, sai phạm trong công tác này, nhất là đối với các vụ việc đông người phát sinh.

Chú trọng công tác tiếp công dân, đặc biệt đối với các vụ việc kéo dài, phức tạp, đông người. Người giải quyết hoặc được giao xác minh, xem xét, kiến nghị biện pháp giải quyết phải chủ động đối thoại với công dân để nắm được tâm tư, nguyện vọng, hiểu rõ hơn bản chất của vụ việc để có hướng giải quyết nhằm dứt điểm vụ việc; trấn an và tạo niềm tin của người dân. Tăng cường tuyên truyền cho nhân dân hiểu, nắm được các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận, quyết định xử lý tố cáo của cơ quan có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tố cáo sai sự thật, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kích động, gây rối...

Nhân dịp này, UBND tỉnh Hưng Yên đã tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phương Anh