[Kênh14] – Theo kế hoạch, teen có thể đặt hàng từ ngày 26/2 này.