Nhà máy mới của công ty dự kiến sẽ được đầu tư xây dựng tại KCN Lộc An - Bình Sơn, H. Long Thành, T. Đồng Nai.

NET du kien vay toi da 115 ty dong de dau tu nha may moi - Anh 1

HĐQT CTCP Bột giặt NET (mã NET-HoSE) đã phê duyệt Phương án vay vốn trung và dài hạn.nhằm đảm bảo nguồn vốn giải ngân cho dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới của công ty tại KCN Lộc An - Bình Sơn, H. Long Thành, T. Đồng Nai.

Theo đó, Bột giặt NET đã giao cho Bà Thái Thị Hồng Yến, Giám đốc điều hành và là Người đại diện trước Pháp luật của Công ty được thay mặt HĐQT để thực hiện ký kết các hồ sơ các khoản vay trung và dài hạn với hạn mức tín dụng không vượt quá giá trị 115 tỷ đồng.

Bà Yến sẽ chịu trách nhiệm trước HĐQT công ty trong việc sử dụng vốn đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích; bảo toàn và phát triển vốn; trả nợ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Mới đây, NET thông báo sẽ chi ra gần 33,6 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức năm 2016, tỷ lệ 15%. Danh sách cổ đông sẽ được chốt vào ngày 30/11/2016. Ngày giao dịch không hưởng quyền vào ngày 29/11. Cổ tức dự kiến được thanh toán dự kiến 14/12/2016.

Năm 2016, NET đã hoàn tất kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 10:4 từ 31/10. Vốn điều lệ của doanh nghiệp này hiện đã tăng lên 224 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, Bột giặt NET thu về 603,4 tỷ đồng hoàn thành 72% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 84,9 tỷ đồng, vượt 6% chỉ tiêu lợi nhuận. Lợi nhuận sau thuế 67,92 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Năm 2017, NET đặt mục tiêu doanh thu 870 tỷ đồng tăng nhẹ 3,6% so với kế hoạch 2016, tuy nhiên dự kiến tổng chi phí trong năm 2017 sẽ tăng thêm 7,6% . Lợi nhuận kế hoạch do vậy chỉ đặt mục tiêu 52 tỷ đồng tương ứng giảm 35% so với kế hoạch 2016.