QĐND - Công tác xét, điều động, bổ nhiệm, chuyển ra đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được thực hiện theo từng quý trong năm. Vì vậy, hằng quý, các cơ quan và đơn vị cơ sở luôn có cán bộ, nhân viên được xét đề nghị cho nghỉ hưu. Khi được báo nghỉ chờ hưu và đến thời điểm nhận sổ hưu vẫn còn một số người có nguyện vọng được nhận quân phục theo tiêu chuẩn của năm đó. Nhưng đa số những đối tượng nghỉ chờ hưu đều có nguyện vọng được chuyển đổi tiêu chuẩn quân phục của năm đó sang may đo quần áo dân sự để sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày hoặc nhận tiền mặt. Nguyện vọng này hoàn toàn hợp lý.

QĐND - Công tác xét, điều động, bổ nhiệm, chuyển ra đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được thực hiện theo từng quý trong năm. Vì vậy, hằng quý, các cơ quan và đơn vị cơ sở luôn có cán bộ, nhân viên được xét đề nghị cho nghỉ hưu. Khi được báo nghỉ chờ hưu và đến thời điểm nhận sổ hưu vẫn còn một số người có nguyện vọng được nhận quân phục theo tiêu chuẩn của năm đó. Nhưng đa số những đối tượng nghỉ chờ hưu đều có nguyện vọng được chuyển đổi tiêu chuẩn quân phục của năm đó sang may đo quần áo dân sự để sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày hoặc nhận tiền mặt. Nguyện vọng này hoàn toàn hợp lý.

Đề nghị các cơ quan chức năng và Tổng cục Hậu cần nên nghiên cứu vận dụng cho các đối tượng này được may đo quần áo dân sự hoặc thanh toán tiêu chuẩn quân trang trước khi nghỉ chờ hưu bằng tiền mặt.

Thanh Tùng