Đặc biệt vào những tháng đầu thai kỳ, đau lưng sẽ khiến mẹ bầu vô cùng bức bối.

Nen va khong nen lam gi de tranh bi dau lung khi mang bau - Anh 1

Nen va khong nen lam gi de tranh bi dau lung khi mang bau - Anh 2

Nen va khong nen lam gi de tranh bi dau lung khi mang bau - Anh 3

Nen va khong nen lam gi de tranh bi dau lung khi mang bau - Anh 4

Nen va khong nen lam gi de tranh bi dau lung khi mang bau - Anh 5

Nen va khong nen lam gi de tranh bi dau lung khi mang bau - Anh 6

Nen va khong nen lam gi de tranh bi dau lung khi mang bau - Anh 7

Theo Nhật Minh (Theo MJ) (Khám Phá)