(Zing) - Mình từng sẵn sàng đi hơn 200 cây số chỉ để gặp anh trong chốc lát. Vậy mà lần đó anh lại bỏ mặc mình.