Ông Nguyễn Thanh Phong đã bán 67,400 cp của CTCP Chế biến Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Nam Định (HNX: NDF), giảm số lượng cp NDF ông Phong sở hữu từ 6.1% xuống 4.9% và không còn là cổ đông lớn của công ty.

Tài liệu đính kèm:

NDF_2015.3.11_b705076_NDF.jpg

Trà Liên