Chảo, bếp, dao, xúc xích... đều nhỏ đến nỗi người xem tự hỏi, liệu đây có phải bữa ăn dành cho người tí hon.

Thúy Nguyễn