(VietNamNet) - Một chủ thẻ ATM của Agribank thắc mắc: Vì sao gửi tiền vào tài khoản tại chi nhánh khác của ngân hàng này vẫn mất phí?

- Một chủ thẻ ATM của Agribank thắc mắc: Vì sao gửi tiền vào tài khoản tại chi nhánh khác của ngân hàng này vẫn mất phí? Anh Đỗ Tất Đạt (Đồng Nai), chủ thẻ ATM của Agribank thắc mắc: vì sao gửi tiền vào tài khoản tại chi nhánh khác của ngân hàng Agribank vẫn mất phí. Anh Đạt làm thẻ tại chi nhánh Agribank Tân Hiệp, Đồng Nai. Đầu tháng 12/2009, anh đến chi nhánh KCN Biên Hòa, Đồng Nai để gửi 1.500.000 đồng vào tài khoản thì phải trả phí 27.000 đồng. Anh Đạt cho biết đã hỏi nhân viên ngân hàng thì được trả lời: phải đến điểm làm thẻ thì mới không bị trừ cước phí. Về thắc mắc của anh Đỗ Tất Đạt, Trung tâm thẻ Agribank đã liên hệ trực tiếp chi nhánh KCN Biên Hòa nơi khách hàng đến nạp tiền, kiểm tra lại giao dịch gửi tiền và thu phí của khách hàng và trả lời như sau. Khách hàng nạp tiền vào tài khoản của mình vào ngày 03/12/2009 thì áp dụng theo biểu phí dịch vụ ngân hàng kèm theo quyết định 1232/QD/NHNo/TCKT ngày 07/07/2008 của Tổng Giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam, Mục II, 1.3 quy định: Nộp tiền mặt vào tài khoản tại NHNo khác Tỉnh, Thành phố thì thu 0.05 - 0.07%/số tiền giao dịch tối thiểu là 22.000 đồng, tối đa là 1.500.000 đồng. Khách hàng Đỗ Tất Đạt có số tài khoản mở tại Huyện Tân Hiệp - Đồng Nai đến Chi nhánh KCN Biên Hòa tại Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai nộp tiền, vậy chi nhánh thu phí thực hiện theo đúng quy định. Trung tâm thẻ Agribank cũng cho biết: Bắt đầu từ ngày 01/01/2010 theo quyết định số 2178/QĐ/NHNo-TCKT của Tổng Giám đốc NHNo Việt Nam ngày 14/12/2009 quy định tại điểm 4.1.2: Nộp tiền mặt VND vào tài khoản VND miễn phí cho chính tài khoản khi nộp tiền vào tài khoản tiền gửi.