Trong nội dung Công văn số 5660/UBND-ĐT ban hành ngày 4/10, UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến về chủ trương nạo vét luồng đường thủy nội địa quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên đoạn tuyến Km190+000 đến Km197+000 tuyến sông Hồng.

Nao vet duong thuy noi dia quoc gia ket hop tan thu san pham tren song Hong - Anh 1

Theo đó, phúc đáp đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải về việc thống nhất chủ trương nạo vét luồng đường thủy nội địa quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên đoạn tuyến Km190+000 đến Km 197+000 tuyến sông Hồng. Về việc này, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương áp dụng hình thức xã hội hóa thực hiện nạo vét không sử dụng ngân sách nhà nước để đảm bảo duy trì kết cấu hạ tầng và tăng cường công tác bảo đảm an toàn, giảm thiểu tai nạn giao thông đường thủy nội địa.

Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy, đề phòng sạt lở ảnh hưởng đến công trình chỉnh trị giao thông, thủy lợi, đê điều cũng như bờ bãi canh tác nông nghiệp của nhân dân, UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chủ trì tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các dự án đã được triển khai trên địa bàn, xây dựng qui chế phối hợp giữa cơ quan quản lý luồng đường thủy trung ương với địa phương nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, khắc phục những tồn tại đối với các dự án nạo vét đường thủy nội địa quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm.

Kết thúc mùa mưa bão (15/10) dòng chảy, thủy văn tại các luồng tuyến đường thủy có thay đổi, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với UBND TP Hà Nội thực hiện công tác khảo sát, kiểm tra thực tế hệ thống luồng, tuyến đường thủy quốc gia trên địa bàn thành phố để thống nhất danh mục cần nạo vét làm căn cứ phê duyệt dự án hàng năm.

Đoạn tuyến luồng đường thủy từ Km193+000 đến Km195+000 thuộc luồng bên trái tuyến đường thủy nội địa sông Hồng, Bộ Giao thông Vận tải đã chấp thuận chủ trương và bàn giao mốc giới cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại dịch vụ Nhật Anh thực hiện dự án nạo vét kết hợp tận thu sản phẩm. Do đó, để phòng ngừa mất an toàn giao thông đường thủy, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo đơn vị được giao thực hiện dự án xây dựng tiến độ thi công, tránh trường hợp cả hai dự án cùng thi công trùng một vị trí ở cả luồng bến phải và luồng bên trái tuyến; tổ chức bàn giao mốc giới và niêm yết công khai tại các địa phương nơi thực hiện dự án trước khi giao triển khai dự án; tập trung công tác tuyên truyền, đảm bảo giao thông, an ninh trật tự, quản lý phương tiện; phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

Đối với các dự án do nhà đầu tư đề xuất, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải khi lấy ý kiến các địa phương cần chỉ đạo đơn vị có liên quan gửi kèm hồ sơ đề xuất quy định tại Điều 8, Thông tư số 69/2015/TT-BGTVT ngày 9/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

PV