(VOV) -Trung Quốc và Việt Nam đều là láng giềng và đối tác hợp tác quan trọng của nhau