(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Đồng Nai trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai, trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai, tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Dự án đầu tư thành lập Trường Đại học Đồng Nai, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. * Thông tin tham khảo: Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai được thành lập ngày 3/11/1976. Trường đã liên kết với các trường Đại học sư phạm đào tạo bổ sung hàng trăm giáo viên THPT một số ngành học do yêu cầu của tỉnh; đào tạo nâng chuẩn cho đội ngũ giáo viên THCS có trình độ Đại học theo hình thức đào tạo chuyên tu, tại chức. Nhiều sinh viên do nhà trường đào tạo ra đã trưởng thành, là hiệu trưởng, hiệu phó các trường học; trưởng, phó phòng giáo dục các huyện, thị...; một số đồng chí khác được điều động giữ các trọng trách của các cơ quan Đảng, chính quyền trong tỉnh.(theo Website Trường CĐSPĐN) Ngọc Hà (Nguồn: Công văn 1871/TTg-KGVX)