Trong ba ngày 9-11/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp với huyện Đức Phổ, Mộ Đức, tỉnh Đoàn Quảng Ngãi và Đoàn 680 Hải quân Việt Nam tổ chức các buổi tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh.

Các buổi tuyên truyền này sẽ giúp thế hệ trẻ Quảng Ngãi hiểu hơn về vị trí, vai trò, tiềm năng và thực trạng của biển, đảo Việt Nam; đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về chiến lược biển, đảo trong tình hình mới; qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của họ về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trước đó, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Phòng Văn hóa-Thể thao huyện đảo Lý Sơn tổ chức nhiều buổi nói chuyện chuyên đề về lịch sử chủ quyền biển đảo Việt Nam gắn liền với các hoạt động khai thác sản vật và bảo vệ chủ quyền lãnh hải Tổ quốc của đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa năm xưa. Các buổi nói chuyện chuyên đề góp phần hỗ trợ những kiến thức lịch sử, đồng thời khơi dậy lòng nhiệt huyết, sức trẻ trong học sinh, thanh niên huyện đảo Lý Sơn nói riêng và thanh niên Quảng Ngãi nói chung về ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./. Đoàn Hữu Trung (TTXVN/Vietnam+)