Chiều 11-3, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam ký kết chương trình phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XI) về phát triển khoa học - công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Quân, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự.

Phát biểu ý kiến tại lễ ký, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Năm 2014, với vai trò của mình, MTTQ Việt Nam cùng các thành viên đã triển khai phối hợp và thực hiện tốt các chương trình giám sát, phản biện trên các lĩnh vực như: giám sát chính sách đối với người có công; chính sách tuân thủ pháp luật về kiểm soát thực phẩm, phân bón, thuốc trừ sâu; đóng bảo hiểm xã hội, dịch vụ y tế tư nhân; về khiếu nại, tố cáo. Chương trình ký kết với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nhằm khẳng định những việc đã làm được, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Đồng chí đề nghị, sau một năm triển khai thí điểm tại T.Ư, công tác giám sát này sẽ được làm tại các địa phương để vận động nhân dân tham gia giám sát, góp phần phát hiện, phản ánh các hành vi vi phạm các quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học - cộng nghệ...

PV