Nhân dịp khai mạc Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 70, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ cho biết: Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động tích cực trên nhiều phương diện nhằm nâng cao vai trò của mình tại LHQ và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức LHQ.

Việt Nam đang tích cực vận động để được bầu làm thành viên Hội đồng kinh tế xã hội LHQ nhiệm kỳ 2016-2018 (bầu cử sẽ tiến hành vào tháng 10 tới), đồng thời xúc tiến vận động để ứng cử thành công làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021.