(Chinhphu.vn) - Hội Nhà báo Việt Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 là nâng cao vai trò của Hội trong việc quản lý, chỉ đạo và xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; bảo đảm các hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngày 17/4, tại Khánh Hòa, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm 2013. Ảnh VGP/ Việt Trường

Ngày 17/4, tại Khánh Hòa, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác hội năm 2013. Hơn 400 đại biểu đại diện cho các hội, liên chi hội, chi hội nhà báo đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu điểm lại những thành tích cũng như hạn chế của báo chí trong năm 2012, phương hướng khắc phục trong thời gian tới. Năm 2012, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, nhưng báo chí từ Trung ương đến địa phương luôn giữ vững định hướng chính trị, tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, đối ngoại...

Báo chí đã phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát hiện, cổ vũ các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới và tuyên truyền những thành tựu trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

Tuyên truyền kịp thời, hiệu quả chính sách, pháp luật

Các cơ quan thông tin đại chúng cũng tập trung tuyên truyền triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa Xl) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Báo chí tiếp tục tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các tệ nạn xã hội; đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biển đảo.

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn, các cơ quan thông tin đại chúng ngày càng làm tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn cho rằng, các cơ quan báo chí cần phải quan tâm hơn nữa đến vấn đề nguồn tin và những sai phạm trong việc khai thác thông tin; sự bùng nổ của các mạng xã hội, mối quan hệ giữa báo chí và mạng xã hội (ngày càng có nhiều nhà báo khai thác thông tin từ mạng xã hội, song do áp lực thông tin nhanh nên một số nhà báo đã thiếu kiểm chứng trước khi đưa tin); đẩy mạnh việc tuyên truyền pháp luật về báo chí, nâng cao trình độ pháp luật của nhà báo; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý báo chí và hội nhà báo, nhất là việc ban hành các văn bản pháp luật quy định về hoạt động báo chí, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ của hội viên – nhà báo…

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ cho biết, hiện nay trong cả nước có hơn 19.000 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Hội đã tổ chức trên 200 cuộc sinh hoạt chính trị, nghiệp vụ bằng các hình thức như: lớp tập huấn, bồi dưỡng, hội thảo, tọa đàm, giao lưu,… Hội cũng đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng của Tạp chí Người Làm báo, Báo Nhà báo và Công luận; đẩy mạnh công tác xã hội và từ thiện, công tác thi đua khen thưởng,…

Tuy vậy, hình thức hoạt động của Hội chưa phong phú, chưa làm nổi bật vai trò của một tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp có tính đặc thù; một số hội viên – nhà báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật thông tin, sa đà vào đưa những thông tin giật gân, câu khách; công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ lãnh đạo Hội chưa được quan tâm đúng mức; luôn thiếu lãnh đạo Hội chuyên nghiệp…

Năm 2013, Hội Nhà báo Việt Nam đặt ra nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 37 – CT/TW ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng hoạt động của Hội trong thời kỳ mới; đẩy mạnh toàn diện hoạt động của các cấp Hội; thực hiện tốt 9 điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp của Người làm báo Việt Nam; đẩy mạnh việc giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quan tâm hơn nữa đến công tác bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho các hội viên; kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ Hội; tổ chức tốt Giải báo chí quốc gia lần thứ 7 theo hướng đổi mới…

Báo chí cần phải nâng cao tính chiến đấu

Phát biểu với Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Ngọc Hoàng đánh giá cao vai trò của báo chí trong đời sống kinh tế - xã hội đất nước; đề nghị các cơ quan báo chí, các cấp hội tiếp tục quán triệt sâu sắc và nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Đảng tại Hội nghị báo chí toàn quốc diễn ra vào trung tuần tháng 3/3013 tại Hà Nội.

Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng lưu ý, trong tình hình xã hội đang có những biểu hiện suy thoái về đạo đức, phim ảnh nước ngoài lấn lướt trong nước, báo chí cần phải có trách nhiệm trong việc đưa thông tin, tránh những thông tin cổ vũ cho các thị hiếu tầm thường; đặc biệt chú trọng đến việc thông tin tuyên truyền xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đồng thời báo chí cần phải nâng cao tính chiến đấu, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt…

Ngày mai (18/4), Hội Nhà báo Việt Nam sẽ công bố và trao khen thưởng một số các cấp hội, cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong năm 2012.

Đình Cường