Nhằm nâng cao vai trò của tổ chức CĐ, CNVCLĐ Thủ đô tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông các tháng cuối năm 2016; mới đây LĐLĐ Thành phố đã có văn bản chỉ đạo các cấp CĐ Thủ đô thực hiện tốt một số nhiệm vụ liên quan đến bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Cụ thể, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp CĐ Thủ đô phối hợp với UBND, Công an các quận, huyện, thị xã, các đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Nang cao vai tro CD, CNVCLD tham gia dam bao trat tu, an toan giao thong - Anh 1

CĐ ngành Giao thông vận tải Hà Nội phát tờ rơi tuyên truyền về pháp luật ATGT đến CNLĐ

Trong đó, các đơn vị cần chú trọng tuyên truyền các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; tuyên truyền Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ; tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLĐ sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, góp phần giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

LĐLĐ Thành phố cũng yêu cầu Báo Lao động Thủ đô, trang Web của LĐLĐ Thành phố tăng cường tin bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; chú trọng tuyên truyền đội mũ bảo hiểm đúng quy định; không lái xe khi đã sử dụng rượu, bia; các quy tắc an toàn giao thông,…tuyên truyền Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ; biểu dương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật về giao thông, đi đôi với phê phán các tổ chức, cá nhân cố ý vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

LĐLĐ Thành phố đề nghị các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, công đoàn cấp trên cơ sở, các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn nghiêm túc triển khai thực hiện hoạt động tuyên truyền và báo cáo về LĐLĐ Thành phố (qua Ban Tuyên giáo).

Phạm Diệp