GD&TĐ - Đây là những thông tin được đưa ra tại Hội thảo đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở GDMN đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện.

Nang cao trinh do, nang luc cho doi ngu giao vien mam non va can bo quan ly co so - Anh 1

Hội thảo do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở GD (Bộ GD&ĐT) tổ chức ngày 6/10 với sự tham gia của đại diện các Sở GD&ĐT, cơ sở đào tạo trong cả nước.

GDMN có vai trò quan trọng trong hệ thống GD quốc dân, đặt nền móng ban đầu cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm ngôn ngữ, thẩm mỹ của trẻ. Ở nước ta, từ quan điểm trường MN chỉ là nơi trông trẻ nay được xã hội ghi nhận bởi tầm quan trọng của nó trong việc nuôi dạy, GD trẻ. Đây là điều kiện để hệ thống trường MN phát triển, đời sống của nhà giáo được quan tâm…

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, GDMN cũng đang đứng trước nhiều thách thức về việc đáp ứng nhu cầu phát triển về quy mô GD, chất lượng GD, chăm sóc trẻ và đặc biệt là yêu cầu về số lượng, chất lượng đội ngũ GV, cán bộ quản lý. Trước thực trạng trên, Bộ GD&ĐT xây dựng Đề án Đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý GDMN giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025 nhằm đưa ra giải pháp đồng bộ, tổng thể khắc phục bất cập hiện nay.

Theo Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở GD Nguyễn Thúy Hồng, mục tiêu của Đề án đến năm 2020 ổn định số lượng GV, đạt chuẩn trình độ và năng lực sư phạm. Đến năm 2025, trình độ, năng lực đội ngũ này sẽ tương đương với các nước trong khu vực. Để làm được điều này, Bộ sẽ phải rà soát lại mạng lưới, xây dựng chuẩn nghề nghiệp với GVMN, giảng viên và cơ sở vật chất các trường sư phạm, nâng cao vị thế đội ngũ GVMN thông qua chế độ đãi ngộ…