Ngày 13-10, Cảnh sát PC&CC Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao TP Hà Nội đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp về quản lý, chỉ đạo hoạt động thể dục, thể thao trong lực lượng Cảnh sát PC&CC giai đoạn 2016-2020.