Đoàn công tác UBKT Tỉnh ủy vừa có chuyến kiểm tra, làm việc với xã Thạch Thắng (Thạch Hà) về phát triển kinh tế tập thể. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái cùng dự.

Xem chi tiết

Nang cao nhan thuc, tao dong luc phat trien kinh te tap the - Anh 1

Lãnh đạo xã Thạch Thắng báo cáo tình hình phát triển kinh tế HTX trên địa bàn thời gian qua

Thời gian qua, xã Thạch Thắng đã tập trung chỉ đạo, phát triển các HTX và Tổ hợp tác. Số HTX thành lập mới trong các ngành, các lĩnh vực tăng, đa dạng về đối tượng tham gia, lĩnh vực hoạt động. Một số mô hình HTX kiểu mới trên địa bàn xã đã bước đầu hình thành, dần thay thế những mô hình kiểu cũ.

Đến nay, xã có 7 HTX, 8 THT đang hoạt động hiệu quả. Một số HTX là điển hình tiên tiến trong toàn huyện như: HTX chăn nuôi lợn nái Thanh Tâm, HTX chăn nuôi lợn thịt và cá nước ngọt Đồng Tiến.

Nang cao nhan thuc, tao dong luc phat trien kinh te tap the - Anh 2

Đoàn kiểm tra hoạt động ở HTX Thanh Tâm

Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy, một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về chủ trương của Đảng đối với phát triển kinh tế tập thể; thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ còn nhiều bất cập, chưa tạo động lực cho kinh tế tập thể phát triển mạnh. Đội ngũ quản lý hợp tác xã còn nhiều bất cập, trình độ năng lực hạn chế, chưa yên tâm công tác lâu dài. Một số hợp tác xã thiếu chiến lược kinh doanh, chậm đổi mới, chưa phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh, thu hút nguồn lực để phát triển; đầu ra sản phẩm chưa ổn định.

Tại buổi làm việc, Đoàn yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Thạch Thắng đánh giá đúng thực trạng về kinh tế tập thể, nhất là làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo phát triển HTX và THT ở địa phương cũng như những vấn đề cần đề xuất kiến nghị với tỉnh để tháo gỡ.

Đoàn cũng đề nghị xã tiếp tục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về phát triển kinh tế tập thể; quan tâm thực hiện đầy đủ các cơ chế chính sách hỗ trợ, tạo động lực cho kinh tế tập thể phát triển mạnh; đẩy mạnh việc chuyển đổi hoạt động theo Luật Hợp tác xã và thành lập mới các HTX, THT; tăng cường các hoạt động tư vấn, tập huấn nâng cao trình độ quản lý các hợp tác xã...

Mạnh Hà – Quốc Lập