(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án chính thức hợp tác với Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) cho dự án "Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế" trị giá 2.950.000 USD.

Vốn đối ứng của dự án do cơ quan chủ quản của dự án tự bố trí theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao phối hợp với Văn phòng UNDP tại Việt Nam xây dựng, phê duyệt và ký kết kế hoạch hoạt động hằng năm, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý và sử dụng viện trợ ODA, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Được biết, dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trong khu vực Nhà nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” tập trung vào một số hoạt động chính, gồm nhiều nghiên cứu, đóng góp vào việc xây dựng chủ trương, chính sách về bình đẳng giới.

Đồng thời nâng cao năng lực cho phụ nữ thông qua cấp học bổng đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Cambridge (Vương quốc Anh) và các khóa đào tạo kỹ năng ngắn hạn trong và ngoài nước.

Dự án cũng tài trợ cho các nghiên cứu do các cán bộ nữ đảm nhiệm, tạo lập mạng lưới liên kết giữa các cán bộ quản lý nữ của các bộ, ngành, các địa phương.

Phương Hiển