Sáng 27/10, UBND TP tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo (2012- 2016). Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của UBNDTP Hà Nội, 4 năm qua toàn TP đã thụ lý theo thẩm quyền 10.962 vụ (khiếu nại 8.305 vụ, tố cáo 2.657 vụ), đã giải quyết 9.397 vụ. Tỷ lệ giải quyết trung bình hàng năm đạt 85,7%.

Nang cao nang luc cua can bo tiep dan - Anh 1

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn chỉ đạo hội nghị.

Qua giải quyết KNTC, đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước gần 9,7 tỉ đồng và 157.449m2 đất, thu hồi, điều chỉnh 29 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trả lại cho công dân 31.826 triệu đồng và 33.735m2 đất, kiểm điểm trách nhiệm 71 tập thể, 211 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 04 vụ việc.

Từ năm 2012 đến nay, tình hình khiếu nại tố cáo (KNTC) của công dân đã tăng so với giai đoạn trước (2008 - 2011) và được thể hiện trên các chỉ tiêu số lượng công dân đến các cơ quan hành chính Nhà nước KNTC, kiến nghị, phản ánh tăng 9,1%; số vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước của Thành phố tăng 23%.

Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; bồi thường, hỗ trợ khi giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng về giao thông hoặc các khu đô thị; chuyển đổi mô hình một số chợ truyền thống; công tác dồn điền đổi thửa trong xây dựng nông thôn mới; quản lý trật tự xây dựng; đòi lại nhà, đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, đề nghị các quận, huyện, sở, ngành Thành phố tiếp tục nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân.

Tổ chức tập huấn và có cơ chế chính sách khuyến khích, động viên đối với cán bộ làm công tác này, đồng thời, xem xét trách nhiệm đối với cán bộ làm không hết trách nhiệm. Làm tốt công tác truyền thông kịp thời thông tin những chủ trương chính sách của Thành phố liên quan đến KNTC.

PV