(Chinhphu.vn) – Ngày 24/11, Văn phòng Chính phủ tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng biên tập, tổng hợp cho cán bộ, công chức, viên chức. Hơn 150 học viên tham dự lớp học.

Hơn 150 cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ tham dự lớp bồi dưỡng. - Ảnh: Chinhphu.vn

Phát biểu tại lễ khai mạc lớp học, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định cho biết, là cơ quan tham mưu, giúp việc tổng hợp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong nhiều năm qua, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định cũng cho rằng đây là một lớp học đặc biệt với các giảng viên là những tấm gương về trí tuệ, tâm huyết, kinh qua nhiều năm công tác tại các cơ quan trọng yếu của Đảng, Chính phủ, giàu kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, biên tập, tổng hợp như đồng chí Nguyễn Khánh, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Đức Nguyên, nguyên Trưởng Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Việt Phương, nguyên Thư ký của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định cho biết lãnh đạo Văn phòng Chính phủ luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. - Ảnh: Chinhphu.vn

Tại buổi học, các đồng chí Nguyễn Khánh, Trần Đức Nguyên, Trần Việt Phương đã truyền đạt nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu được tích lũy qua nhiều năm nghiên cứu và trải nghiệm thực tiễn.

Các đồng chí cho rằng, đối với mỗi chuyên viên nghiên cứu, tham mưu giúp việc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải nỗ lực tự học tập, thường xuyên rèn luyện tư duy phân tích - tổng hợp, trau dồi kiến thức, nhất là các tri thức mới trên thế giới, nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, nhất là phải luôn luôn gắn bó với thực tiễn vận của đất nước... là một trong những công việc quan trọng bậc nhất, có ảnh hưởng lớn tới chất lượng xử lý công việc hàng ngày của từng cán bộ, chuyên viên.

Đồng chí Nguyễn Khánh, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong nghiên cứu chính sách, thu thập thông tin, phân tích tổng hợp, biên tập xử lý văn bản. - Ảnh: Chinhphu.vn

Bằng các ví dụ cụ thể, sinh động, cách trình bày hấp dẫn, truyền cảm… các đồng chí Nguyễn Khánh, Trần Đức Nguyên, Trần Việt Phương đã trao đổi nhiều vấn đề mà các học viên quan tâm liên quan đến các kỹ năng cụ thể, hàng ngày trong công tác tham mưu, giúp việc tổng hợp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Hoàng – Nhật Bắc