Hội nhập kinh tế quốc tế (KTQT) của nước ta đang diễn ra sôi động cả bề rộng lẫn chiều sâu. Trong quá trình này, các cơ quan, đơn vị quân đội đã tích cực, chủ động tham gia một cách có hiệu quả. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã trao đổi với Đại tá Phạm Thanh Sơn, Phó cục trưởng Cục Kế hoạch - Đầu tư, Tổ trưởng Tổ thư ký - Thường trực Ban Hội nhập KTQT Bộ Quốc phòng để hiểu rõ vấn đề này.

- Thưa đồng chí, hội nhập KTQT của quân đội cần được hiểu như thế nào? - Thực ra, nếu chuẩn xác về mặt câu chữ và thực tế nhiệm vụ, thì quân đội tham gia vào mọi quá trình hoạt động hội nhập quốc tế của đất nước như: Công tác tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, hoạt động chính trị, đối ngoại quân sự, thương mại quân sự, kinh tế đối ngoại, củng cố an ninh – quốc phòng. Nghĩa là không chỉ riêng trong lĩnh vực kinh tế. Thuật ngữ “hội nhập kinh tế quốc tế” chỉ là một cách hiểu tương đối, nội hàm thực chất là “hội nhập quốc tế”. - Với tư cách là Tổ trưởng Tổ thư ký - Thường trực Ban Hội nhập KTQT, đồng chí đánh giá như thế nào về công tác này của quân đội trong thời gian gần đây? - Nếu đánh giá một cách khái quát, tôi cho rằng thời gian qua, cụ thể là 6 tháng đầu năm 2009, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân đã chủ động, tích cực thực hiện kế hoạch công tác của Ban Hội nhập KTQT Bộ Quốc phòng, triển khai cơ bản, đồng bộ, đầy đủ các nội dung và tham gia ý kiến đáp ứng yêu cầu đề nghị của các bộ, ngành, Cơ quan Thư ký - Thường trực Ban Hội nhập KTQT cũng như các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan, chất lượng công tác tham mưu ngày càng được nâng cao, bước đầu đáp ứng yêu cầu của công tác hội nhập KTQT, bảo đảm an ninh quốc gia và quốc phòng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Hội nhập KTQT đã chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Công an, kịp thời hoàn chỉnh Đề án hợp tác giai đoạn 2 với Hoa Kỳ trong Chương trình kiểm soát xuất khẩu và an ninh biên giới (EXBS), làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Ban Hội nhập KTQT cũng đã giúp Bộ Quốc phòng xây dựng Đề án phương hướng và biện pháp của Bộ trong việc tham gia các tổ chức, diễn đàn hợp tác đa phương đến năm 2020 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cục Kế hoạch-Đầu tư đã lập kế hoạch khung đề nghị khai thác nguồn vốn ODA của Bộ Quốc phòng trong thời gian tới, xây dựng Chương trình hành động của Bộ Quốc phòng thúc đẩy quan hệ với châu Phi tới năm 2010. Nhìn chung, mọi công việc đang được tiến hành một cách tích cực, có trách nhiệm và đúng kế hoạch. - Thưa đồng chí, Nhà nước ta đang đẩy mạnh đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ quốc tế. Vậy trong khuôn khổ hoạt động với Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), Ban Hội nhập KTQT Bộ Quốc phòng đã tham gia những vấn đề gì? - Đây là một hoạt động lớn của Nhà nước mà Bộ Quốc phòng có trách nhiệm tham gia. Với chức năng của mình, trong 6 tháng đầu năm, Ban Hội nhập KTQT Bộ Quốc phòng, đã phối hợp cùng nhiều bộ, ngành tham gia chuẩn bị và diễn tập thử nghiệm Chương trình phục hồi thương mại trong APEC theo đề xuất của Xin-ga-po, cử cán bộ dự họp Nhóm đặc trách chống khủng bố (CTTF) bên lề Hội nghị SOMI/APEC 2009 tại Xin-ga-po. Ban Hội nhập cũng nghiên cứu, chuẩn bị quan điểm, cách thức của nước ta tham gia đối với các sáng kiến mới do Hoa Kỳ đề xuất trong APEC về an ninh dây chuyền cung ứng hàng không, tham gia góp ý về Bản kế hoạch hành động quốc gia về chống khủng bố (CTAP), v.v… Bộ Quốc phòng đã tham gia ý kiến tích cực về các nội dung hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ hợp tác với các nước ASEAN. Cụ thể là tham gia cuộc họp chuẩn bị Hội nghị hợp tác phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia, tham gia ý kiến với Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện Hiệp định ASW (cơ chế một cửa của ASEAN) và quy chế làm việc, cử cán bộ tham gia Nhóm chuyên môn về cơ chế một cửa nhằm xây dựng kế hoạch tổng thể cơ chế này giữa các nước trong khu vực. - Công tác tư tưởng, thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về hội nhập KTQT trong cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng là rất quan trọng. Trên thực tế, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân đã triển khai vấn đề này như thế nào? - Có thể đánh giá một cách khái quát rằng, công tác này đã thực sự góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, nhất là ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động hội nhập KTQT. Nó tác động đến việc đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp quân đội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ổn định, bền vững trong quá trình hội nhập quốc tế. Riêng về “mảng” này, tôi đánh giá rất cao các cơ quan thông tấn, báo chí quân đội, trong đó có Báo Quân đội nhân dân, đã phát hiện tuyên truyền, biểu dương các điển hình, về phương thức làm ăn mới, về chiến lược phát triển sản phẩm, từng bước vươn ra thị trường thế giới của các doanh nghiệp quân đội. Đồng thời, cũng phát hiện, phản ánh những vướng mắc nảy sinh, cần điều chỉnh, uốn nắn đối với những vấn đề cụ thể. - Thưa đồng chí, trong thời gian tới, Ban Hội nhập KTQT sẽ tập trung vào những vấn đề gì? - Trong định hướng hoạt động, Ban Hội nhập KTQT sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục tham gia tích cực và chủ động về hội nhập KTQT với các bộ, ngành liên quan; phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, triển khai có hiệu quả các chương trình hành động trong các đề án hợp tác như: Đề án hợp tác giai đoạn hai với Hoa Kỳ về kiểm soát xuất khẩu và an ninh biên giới (EXBS), Đề án phương hướng, biện pháp của Bộ Quốc phòng về việc tham gia các tổ chức diễn đàn đa phương, chuẩn bị việc tổ chức Hội nghị quốc phòng ASEAN năm 2010, tổ chức các đoàn công tác của Ban Hội nhập đi khảo sát, học tập kinh nghiệm hội nhập KTQT và quản lý thương mại quân sự tại Ấn Độ, Xin-ga-po và Hàn Quốc. Ban Hội nhập KTQT sẽ tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, tiếp tục nâng cao vị thế, hình ảnh quân đội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định và hữu nghị, bảo đảm quốc phòng – an ninh đất nước. - Xin cảm ơn đồng chí!