Ngày 18-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Kinh tế toàn quân năm 2016. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng, dự; Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Nang cao hieu qua san xuat, kinh doanh cua doanh nghiep quan doi - Anh 1

Hội nghị thống nhất đánh giá: Hai năm qua, các đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, triển khai toàn diện hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế (SX, XDKT) và đã đạt được kết quả tích cực. Các khu kinh tế - quốc phòng đã và đang phát huy hiệu quả, thật sự là nhân tố quan trọng trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, phát triển kinh tế - xã hội gắn tăng cường quốc phòng, an ninh của đất nước…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận và biểu dương thành tích của lực lượng bộ đội SX,XDKT đạt được thời gian qua. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả SX,XDKT trong năm 2017 và những năm tiếp theo, đồng chí đề nghị, thời gian tới, các đơn vị, doanh nghiệp toàn quân cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động SX,XDKT; tập trung thực hiện tốt bảy nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp quân đội, gắn việc giữ vững, phát triển năng lực sản xuất quốc phòng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Kết hợp chặt chẽ sắp xếp, đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp gắn với nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chủ động làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, xử lý kịp thời các vi phạm, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát tài sản của Quân đội và Nhà nước…