Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, các văn bản QPPL do Bộ TT&TT chủ trì xây dựng năm 2015 và 10 tháng đầu năm 2016 như: Luật An toàn thông tin mạng, Luật Báo chí sửa đổi, bổ sung… được ban hành đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực TT&TT.

Nang cao hieu qua quan ly nha nuoc linh vuc TT&TT - Anh 1

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu khai mạc hội nghị phổ biến pháp luật về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật diễn ra ngày 17/11/2016 (Ảnh: Thu Hương)

Hôm nay, ngày 17/11, tại Hà Nội, Vụ Pháp chế - Bộ TT&TT tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Diễn ra trong 1 ngày, hội nghị tập trung giới thiệu 2 nội dung chính: Phổ biến các nội dung chủ yếu của Nghị định 34 ngày 14/5/2016 của Chính phủ về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến về các quy định mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chuyên sâu vào công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của bộ, ngành Trung ương.

Theo kế hoạch, tại hội nghị, các cán bộ, công chức của các đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT còn được nghe các báo cáo viên đến từ Bộ Tư pháp là những chuyên gia có kinh nghiệm, chuyên sâu cả về lý luận và thực tiễn chia sẻ công tác xây dựng và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho biết, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016 đã tạo một khuôn khổ pháp lý về ban hành văn bản quy phạm pháp luật chung, thống nhất từ cấp Trung ương đến địa phương, gắn kết với quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

Tại Bộ TT&TT, trong thời gian qua, công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất cao, bám sát yêu cầu thực tế của lĩnh vực quản lý.

Trong năm 2015 và 10 tháng đầu năm 2016, Bộ TT&TT đã chủ trì xây dựng Luật An toàn thông tin mạng, Luật Báo chí sửa đổi, bổ sung; 7 Nghị định; 5 Quyết định Thủ tướng và ban hành 60 Thông tư, trong đó có 7 Thông tư liên tịch. Các văn bản được ban hành đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực TT&TT.

M.T