Ngày 26/10, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN tổ chức hội thảo “Phát triển phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNLĐ khu vực ngoài nhà nước”. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng chủ trì hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của hơn 40 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ nữ công, nữ CNLĐ của một số LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ KCN và CĐCS nhằm thảo luận, làm rõ hơn một số vấn đề cần quan tâm: Làm thế nào để phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đến được với nữ CNLĐ khu vực ngoài nhà nước; làm thế nào để CĐCS tổ chức tốt phong trào thi đua này được cụ thể với các nội dung, tiêu chí...

Nang cao hieu qua phong trao “Gioi viec nuoc- dam viec nha” - Anh 1

Hàng năm có trên 90% nữ CNVCLĐ đăng ký danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và đạt danh hiệu ở 3 cấp.

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được Tổng LĐLĐVN phát động từ năm 1989. Đến nay, phong trào đã trở thành “thương hiệu” của Tổng LĐLĐVN, qua 4 lần tổng kết 5 năm, phong trào đã có những kết quả quan trọng. Hàng năm có trên 90% nữ CNVCLĐ đăng ký danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và đạt danh hiệu ở 3 cấp.

Tuy nhiên, việc triển khai ở các khối có đặc thù khác nhau, thuận lợi hơn ở khối hành chính sự nghiệp nhưng ở khối doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Đặc biệt, ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, với doanh nghiệp tư nhân; doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Cụ thể, việc triển khai và bình xét danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” còn lúng túng, tỷ lệ nữ CNLĐ trực tiếp sản xuất được khen thưởng chưa tương xứng. Nguyên nhân là ngày càng có sự chênh lệch về trình độ, điều kiện làm việc, điều kiện sống giữa LĐ nữ khối hành chính sự nghiệp với CNLĐ tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Tại hội thảo, những bất cập trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Giỏi việc nước- đảm việc nhà” trong nữ CNLĐ tại khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh được các đại biểu tập trung thảo luận, qua đó đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong CNLĐ khu vực ngoài nhà nước nhằm nâng cao tỷ lệ nữ khu vực ngoài nhà nước đăng ký, tham gia thực hiện phong trào.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng nhấn mạnh: Tổng LĐLĐVN muốn làm rõ hơn thực trạng ở khối doanh nghiệp ngoài nhà nước, cùng chia sẻ kinh nghiệm tốt, cách làm hay, tìm ra giải pháp thúc đẩy phong trào sát với thực tế hơn. Đây cũng là cơ sở để Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN tham mưu cho Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn sửa đổi, bổ sung văn bản196/HD-TLĐ ngày 12/2/2015 hướng dẫn phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ngày càng có hiệu quả hơn.

L.N