Năm 2011, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của ngành giáo dục là tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng này, ngày 20/3, trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo các tỉnh phía Nam”. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, văn phòng giáo dục và đào tạo của 32 tỉnh, thành phía Nam.

Hơn 60 bài tham luận tập trung đổi mới quản lý giáo dục gắn liền với vấn đề phân cấp quản lý và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. PGS.TS Nguyễn Xuân Tế, Hiệu trưởng trường Cán bộ Quản lý Giáo dục thành phố, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh phía Nam cho biết hầu hết các bài tham luận đều rút ra được những kinh nghiệm thực tiễn của ngành giáo dục phía Nam. Các Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Nai cũng đã có sự chuẩn bị tích cực như hàng nghìn cán bộ quản lý giáo dục, kế toán trường học tại các địa phương này đều đã qua lớp bồi dưỡng “Nâng cao năng lực quản lý tài chính, tài sản trong giáo dục”. TS Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh cho rằng với thực tế đất nước đang đổi mới từng ngày, trở thành đất nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần xây dựng một thiết chế tiên tiến dành cho nhà trường hiện đại. Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố nói, sĩ số lớp thấp, độ tương tác giữa thầy và trò cần được tăng lên về số lượng lẫn chất lượng, cụ thể như giảm sĩ số lớp từ 45 học sinh xuống còn 30 học sinh 1 lớp ở trường trung học. Từ đó, chất lượng giáo dục tại nhà trường sẽ được nâng cao. Bên cạnh đó, việc quyết định chất lượng dạy học như thế nào còn tùy thuộc vào giáo viên phải là người tổ chức sáng suốt giúp học sinh tự học hiệu quả. Cùng chung quan điểm này, ThS, GVC Nguyễn Thị Thu Hiền, trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP. Hồ Chí Minh có bài tham luận “Nâng cao hiệu quả giao tiếp của giáo viên trong trường phổ thông”. Đối với giáo viên, việc giao tiếp tốt trong môi trường sự phạm giữa đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh sẽ tạo sự đoàn kết, duy trì quan hệ gần gũi, thân mật, tạo bầu không khí tâm lý thuận lợi. Bài tham luận nêu một số gợi ý trong giao tiếp của thầy cô như quan tâm đến thành công của đồng nghiệp, thừa nhận hạn chế sai lầm của bản thân giáo viên, tôn trọng nhân cách của học sinh, đối xử công bằng, tạo điều kiện cho học sinh nói và lắng nghe ý kiến phản hồi… Nhiều tham luận đã nêu những kinh nghiệm trong quá trình quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, sử dụng và đánh giá cán bộ quản lý tại địa phương…/.