GD&TĐ - Kết luận của tại cuộc họp về việc nâng cao hiệu quả công tác dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan để tổng kết đánh giá việc dạy tiếng Việt cho NVNONN từ năm 2004 đến nay.

Nang cao hieu qua day tieng Viet cho nguoi Viet Nam o nuoc ngoai - Anh 1

Cùng đó xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả việc triển khai chương trình dạy tiếng Việt cho NVNONN, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong năm 2015.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Hội liên lạc với NVNONN và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án tăng cường dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến (online), phù hợp nhu cầu của người Việt Nam ở từng quốc gia, địa bàn, khu vực; đẩy mạnh xã hội hóa, đặc biệt là các chương trình do các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp dạy tiếng Việt cho người nước ngoài và Hội liên lạc với NVNONN biên soạn, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trọng tháng 4/2015.

Đồng thời phối hợp với Bộ Ngoại giao hướng dẫn khai thác, sử dụng miễn phí hai bộ sách học Tiếng Việt "Tiếng Việt vui" và "Quê Việt".
Bên cạnh đó thúc đẩy việc vận động chính quyền các nước sở tại có đông NVNONN đưa tiếng Việt và văn hóa, lịch sử Việt Nam vào chương trình giảng dạy tại các cơ sở giáo dục thông qua Thỏa thuận hợp tác giáo dục với các nước sở tại, trước mắt với Cộng hòa Pháp và các nước có đề xuất.

Phó Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai việc dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở Lào và Campuchia, trong đó lưu ý về nhu cầu giáo viên dạy tiếng Việt và nhu cầu học tiếng Việt, đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Bộ Ngoại giao đôn đốc các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phổ biến, hướng dẫn việc khai thác, sử dụng miễn phí hai bộ sách học Tiếng Việt "Tiếng Việt vui" và "Quê Việt".