Hôm nay (11-10), tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) tổ chức hội nghị giao ban công tác tư tưởng quý III/2016. Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chủ trì hội nghị.

Báo cáo tổng hợp tình hình tư tưởng CBCS và kết quả công tác chính trị tư tưởng trong CAND quý III/2016 thể hiện: trước tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trên thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; sự bùng nổ công nghệ và truyền thông tác động; những khó khăn về đời sống và tác động của vấn đề môi trường, an sinh xã hội cùng một số vấn đề tồn tại trong công tác xây dựng lực lượng CAND... đã tác động nhất định đến tư tưởng của CBCS.

Tuy nhiên, cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường công tác giáo dục truyền thống; triển khai thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách mới, đồng thời luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần và thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn...

Nang cao hieu qua cong tac giao duc chinh tri, tu tuong - Anh 1

Các cục nghiệp vụ, công an các địa phương tại hội nghị giao ban công tác tư tưởng quý III-2016

Vì vậy, tình hình tư tưởng CBCS trong thời gian qua luôn ổn định, vững vàng. CBCS luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, đại diện một số đơn vị Công an cơ sở đã tham luận, báo cáo việc triển khai và kết quả công tác giáo dục, chính trị tư tưởng cho CBCS; đặc biệt chia sẻ những cách làm, kinh nghiệm hay để các đơn vị cùng thảo luận, học tập.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, Trung tướng Lê Văn Đệ ghi nhận những kết quả công tác chính trị, tư tưởng các đơn vị đạt được trong thời gian qua.

Nhất trí những nhiệm vụ trọng tâm công tác chính trị trong quý IV/2016 mà Cục Công tác Chính trị CAND xây dựng, Trung tướng Lê Văn Đệ đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tham mưu, báo cáo lãnh đạo Bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về Đề án "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Đảng, công tác chính trị CAND trong tình hình hiện nay".

Nang cao hieu qua cong tac giao duc chinh tri, tu tuong - Anh 2

Trong quý III-2016, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS

Đề xuất Bộ trưởng ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, nâng cao văn hóa ứng xử của CAND. Tiếp tục hoàn thiện, đề xuất Bộ Công an ban hành các văn bản quản lý, chỉ đạo về công tác chính trị tư tưởng trong CAND theo tiến độ.

Thời gian tới, các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường triển khai Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND.

Đề xuất ban hành Chương trình hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Công an, giai đoạn 2016-2021; ban hành Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2016. Sơ kết thực hiện Thông tư số 52 của Bộ Công an, quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận danh hiệu "Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND"…

Trung tướng Lê Văn Đệ đề nghị các cơ quan báo chí, xuất bản trong CAND cần thông tin đầy đủ, đúng định hướng về hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an; đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Tuyên truyền biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, gương chiến đấu dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm…