KTĐT - Tại cuộc họp đóng góp ý kiến cho Đề án tổ chức lại khai thác ngành thủy sản do Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) tổ chức chiều 19/7, nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay tổn thất sau thu hoạch hải sản của nước ta còn cao (20%).

Do đó, để giảm bớt tổn thất sau thu hoạch, đảm bảo hiệu quả của khai thác hải sản, cần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu như điều tra, đánh giá nguồn lợi hải sản; xây dựng bản đồ khai thác; triển khai dự báo ngư trường. Đặc biệt cần xây dựng các chợ thủy sản đầu mối, trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, đầu tư đóng mới các tàu dịch vụ hậu cần; nâng cao công nghệ bảo quản sau thu hoạch…

Đối với vùng biển xa bờ, xây dựng và thực hiện quy hoạch cơ cấu nghề, phân bổ số lượng tàu khai thác phù hợp với khả năng của nguồn lợi ở vùng biển này. Đồng thời nhân rộng các mô hình tổ chức như tổ đội, hợp tác xã trong khai thác hải sản. Đối với vùng biển ven bờ nên giao cho địa phương tự quản có kiểm soát. Cùng với đó có chính sách cụ thể chuyển đổi nghề cho ngư dân.

Theo Đề án tổ chức lại khai thác ngành hải sản, mục tiêu đến năm 2020, năng lực khai thác hải sản của nước ta phải được sắp xếp phù hợp với từng nghề, từng ngư trường và kiểm soát được hoạt động khai thác hải sản trên các vùng biển, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, nâng cao đời sống của cộng đồng ngư dân ven biển, hướng đến nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và bền vững.