Ngày 11-11, CATP Hà Nội đã tổ chức lễ ký quy chế phối hợp đảm bảo ANTT trên lĩnh vực đường thủy nội địa với công an 8 tỉnh có địa bàn giáp ranh.