Ngày 28/10, tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong đồng bào DTTS vùng Tây Nguyên hiện nay.

Nang cao chat luong tuyen truyen trong dong bao DTTS Tay Nguyen - Anh 1

Quang cảnh Hội thảo.

Tham dự hội thảo có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu V, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh Tây Nguyên, các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương…

Ông Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và ông H’Ngăm Niê Kdăm, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì hội thảo.

Trong những năm qua được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của các địa phương, Tây Nguyên đã có những bước phát triển đáng ghi nhận.

Cụ thể, kinh tế liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trong vùng không ngừng được cải thiện nâng lên.

Tuy nhiên, đến nay Tây Nguyên vẫn là vùng nghèo và còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người mới bằng 79% so với cả nước.

Tình trạng tái nghèo, cận nghèo còn cao; đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận khá lớn nhân dân còn thấp, nhất là vùng kinh tế mới, di cư tự do, đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa…

Lợi dụng vào những khó khăn đó, các thế lực thù địch, các tổ chức phản động Fulro lưu vong thường xuyên tìm cách tuyên truyền, lôi kéo, kích động gây biểu tình, bạo loạn chính trị.

Do đó, việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào DTTS ở Tây Nguyên hiện nay cũng như thời gian tới là nhiệm vụ trọng yếu của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các dân tộc các tỉnh trong vùng là hết sức cấp thiết.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe 26 tham luận của đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh Tây Nguyên đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong đồng bào DTTS vùng Tây Nguyên hiện nay.

Trong đó, nhiều tham luận đề xuất các giải pháp thiết thực, cụ thể được đánh giá cao như: Một số kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vùng đồng bào DTTS Tây Nguyên hiện nay của tác giả Phan Xuân Thủy, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của TS Lương Ngọc Vĩnh, Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Kết quả và kinh nghiệm tuyên truyền chống âm mưu kích động, lừa mị về việc thành lập “Nhà nước Đêgar” tự trị trong vùng đồng bào DTTS của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hà, Cục trưởng Cục an ninh Tây Nguyên; Kinh nghiệm tuyên truyền chương trình phát thanh tiếng DTTS trên địa bàn Tây Nguyên của nhà báo Kpăh Simon, Phó giám đốc Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên; Vai trò của già làng, người có uy tín trong đồng bao DTTS với công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào DTTS Tây Nguyên của Vụ địa phương II, Ủy ban Dân tộc; Lực lượng vũ trang với công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng và bảo vệ tình đoàn kết quân dân trên địa bàn Tây Nguyên của Sở Chỉ huy tiền phương Quân khu V tại Tây Nguyên…

Kết luận hội thảo, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông đánh giá cao các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong đồng bào DTTS vùng Tây Nguyên hiện nay được các đại biểu, tác giả đề xuất tại hội thảo.

Trên cơ sở các giải pháp được đề xuất, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo Tây Nguyên sẽ tiếp thu, tổng hợp tham mưu cho Đảng, Nhà nước có các chủ trương, chính sách kịp thời để nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào DTTS ở Tây Nguyên hiện nay và các năm tiếp theo.

Đồng thời từ những kinh nghiệm, giải pháp thiết thực từ hội thảo, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các tỉnh Tây Nguyên vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn của địa phương nhằm đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào DTTS, tăng cường sự đoàn kết các dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo, đưa Tây Nguyên phát triển nhanh và bền vững.

Nguyễn Tuấn Anh