QĐND - Hòa trong khí thế thi đua sôi nổi ra quân đầu Xuân Tân Mão trên khắp mọi miền đất nước, các địa phương, đơn vị đang hối hả, khẩn trương hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội tiễn đưa thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, năm 2010, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Cơ quan quân sự các cấp thực hiện tốt chức năng làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, đồng bộ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và đơn vị nhận quân thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, chống tiêu cực. Lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội bảo vệ Tổ quốc của toàn dân. Các địa phương đã hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao. Chất lượng công dân nhập ngũ, nhất là về sức khỏe, trình độ văn hóa được nâng cao. Sau thực hiện thí điểm, đã có thêm nhiều địa phương thực hiện chuyển giao công tác thâm nhập “3 gặp, 4 biết” từ các đơn vị nhận quân về địa phương. Thực tế cho thấy đây là một chủ trương đúng, phù hợp với tình hình mới, phát huy được trách nhiệm của hệ thống chính trị, tiết kiệm chi phí cho tuyển quân... Kết quả của công tác tuyển quân năm 2010 là rất đáng ghi nhận, nhưng thực tế vẫn còn những bất cập cần sớm được khắc phục. Đáng chú ý là công tác điều tra, đăng ký quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ ở một số nơi chưa chặt chẽ. Số thanh niên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong độ tuổi nhập ngũ nhiều địa phương chưa quản lý được nên việc tuyển chọn những công dân có trình độ chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội gặp khó khăn. Thực hiện chuyển giao nhiệm vụ thâm nhập “3 gặp, 4 biết” từ các đơn vị nhận quân về địa phương có nơi còn lúng túng. Công tác sơ tuyển, khám tuyển NVQS một số địa phương làm chưa tốt nên số lượng điều khám đông nhưng tỷ lệ trúng tuyển thấp gây lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc. Tỷ lệ phát lệnh dự phòng nhiều nơi còn cao, dễ phát sinh tiêu cực. Vẫn còn những công dân không đủ tiêu chuẩn lọt vào quân đội phải thải loại. Công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong công tác tuyển quân ở một số nơi thiếu kịp thời, chưa kiên quyết, triệt để… Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2011 tiếp tục thực hiện theo Quyết định 1958/QĐ-TTg ngày 30-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc địa phương thực hiện “tròn khâu” trong công tác tuyển quân và Thông tư 167/TT-BQP ngày 19-11-2010 của Bộ Quốc phòng về quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm. Đặc biệt, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2011 sẽ thực hiện Chỉ thị số 101/CT-BQP ngày 20-12-2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng “Về việc tuyển chọn công dân nữ vào phục vụ quân đội”. Theo đó nữ công dân đủ điều kiện và có nguyện vọng sẽ được tuyển chọn, gọi nhập ngũ phục vụ tại một số ngành nghề quân đội có nhu cầu và phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý của nữ giới. Đây là một điểm mới trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2011. Để khắc phục những thiếu sót, bất cập, cơ quan quân sự các cấp cần tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng NVQS triển khai thực hiện các chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển quân. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương phối hợp chặt chẽ, tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về Luật NVQS bổ sung, sửa đổi; các quyết định, thông tư, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cùng với thực hiện công khai, dân chủ, công bằng, các địa phương cần thường xuyên quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là đối với những thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ và quân nhân hoàn thành NVQS trở về. Để bảo đảm nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, Hội đồng NVQS các cấp, nhất là ở cấp cơ sở cần làm tốt công tác đăng ký NVQS lần đầu, tăng cường công tác quản lý số thanh niên trong đội tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Chú trọng tuyển chọn những công dân tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng, đại học… vào phục vụ quân đội, góp phần bảo đảm công bằng xã hội, tăng tỷ lệ thanh niên có trình độ văn hóa cao nhập ngũ, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Ngoài tiêu chuẩn sức khỏe theo những quy định của liên bộ Y tế-Quốc phòng, theo Thông tư 167, không gọi nhập ngũ những công dân mắc tật khúc xạ về mắt. Để kiên quyết loại bỏ những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, Hội đồng NVQS, Hội đồng khám tuyển NVQS phải tổ chức tốt ngay từ khâu sơ tuyển. Đội ngũ y, bác sĩ làm công tác khám tuyển phải được tập huấn, có trách nhiệm và trình độ chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu. Không để “xã trắng” về công tác tuyển quân, gắn công tác tuyển quân với tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương, thực hiện đúng phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”. Lễ giao nhận quân phải được tổ chức trang trọng. Thời điểm tổ chức lễ giao nhận quân đợt 1-2011 đang đến gần. Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm cho một mùa tuyển quân thắng lợi. Bằng sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tin tưởng chắc chắn rằng, năm 2011 cả nước sẽ hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân cả về số lượng, chất lượng, bảo đảm đúng thời gian và an toàn tuyệt đối. QĐND