Tự phê bình và phê bình luôn được xác định là giải pháp quan trọng để Đảng tự đổi mới chỉnh đốn, không ngừng nâng cao sức chiếu đấu và năng lực lãnh đạo.

Nang cao chat luong tu phe binh va phe binh - Anh 1

5 năm trước, sai phạm của lãnh đạo xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội trong quản lý đất đai đã khiến cho người dân ở đây trở nên bức xúc, khiếu kiện đông người. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI , ngay sau khi sảy ra sự việc, cấp ủy xã cũng đã tự phê bình và phê bình, nhưng làm hình thức, không chỉ ra được khuyết điểm để sửa chữa. Phải tới năm 2015, tức là sau 4 năm, những sai phạm mới cơ bản giải quyết. Hậu quả là có tới tới 20 người vướng vòng lao lý.

Theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, cấp ủy cấp trên phải trực tiếp chỉ đạo cấp dưới ở những nơi có vấn đề phức tạp kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Đặc biệt, Nghị quyết cũng yêu cầu, ở những nơi như vậy, cấp ủy cấp trên phải trực tiếp dự, gợi ý cho tập thể và từng cá nhân liên quan trong quá trình viết kiểm điểm tự phê bình và phê bình để tìm giải pháp khắc phục.

Từ thực tiễn chỉ đạo giải quyết điểm nóng ở Liên Hiệp, nhiều cấp ủy cho rằng, chủ trương này sẽ khắc phục được tính hình thức, đưa sinh hoạt tự phê bình và phê bình vào thực chất, góp phần đấu tranh hiệu quả với các biểu hiện suy thoái tiêu cực.