Chiều 18-10, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hà Nội Trần Quang Cảnh đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội thời gian qua. Đây là một trong những nội dung nhằm thực hiện Kết luận tại phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng.

Đánh giá công tác thanh tra về kinh tế - xã hội đã được huyện triển khai thực hiện đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Trần Quang Cảnh cho rằng, mấu chốt là huyện phải chủ động rà soát, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thanh tra về lĩnh vực kinh tế; đồng thời tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra để kịp thời phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng chuyển cơ quan điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Quốc Bình