Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội thảo chuyên đề “Sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)” tại Đồng Tháp. Gần 100 đại biểu đại diện 13 tỉnh, thành đoàn và các chi đoàn tiêu biểu dự.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình, những cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo, các giải pháp trong sinh hoạt chi đoàn và nâng cao chất lượng chi đoàn trên địa bàn dân cư, ở khu vực ĐBSCL. Tiêu biểu là các mô hình:Vai trò của BCH và Bí thư Chi đoàn trong việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ; Nâng cao chất lượng sinh hoạt và các hoạt động của Đoàn Thanh niên trên địa bàn dân cư; Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn có đông đồng bào dân tộc Khmer; Sinh hoạt chi đoàn theo mô hình “Ba chi”...

Tại hội thảo, các đại biểu nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động và sinh hoạt của Chi đoàn ở khu vực ĐBSCL. Qua đó, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp với Đoàn Thanh niên cấp trên để cùng nhau tháo gỡ, đưa hoạt động đoàn trên địa bàn dân cư khu vực ĐBSCL phát huy hiệu quả trong giai đoạn tới.

CTV