(SGGP).- Ngày 2-8, đoàn công tác của Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP làm trưởng đoàn đã làm việc với Quận ủy quận Tân Phú về việc thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của BCH Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên và Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Báo cáo với đoàn, đại diện Quận ủy quận Tân Phú cho biết, “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” là một trong 3 chương trình trọng điểm của Đảng bộ quận trong cả nhiệm kỳ. Quận đã xây dựng chương trình hành động cụ thể để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, coi đây là giải pháp chủ yếu để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết 22. Qua 3 năm thực hiện, chất lượng cấp ủy, TCCSĐ, đội ngũ đảng viên từng bước được nâng cao. Cụ thể, trong đợt đánh giá chất lượng đảng viên năm 2010 có 3.422/3.678 đảng viên được bình chọn “đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ” (đạt 93%). Qua 3 năm (2009-2011), công tác phát triển đảng viên mới vượt chỉ tiêu đề ra, đội ngũ đảng viên mới được kết nạp từ nguồn Đoàn viên ưu tú chiếm trên 60%. Đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ quận Tân Phú, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà lưu ý quận cần tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong cán bộ, đảng viên. Việc duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ cần được triển khai hiệu quả, gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết 22. Bên cạnh việc giao việc cho cán bộ, đảng viên, các chi bộ cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát và có hình thức động viên khen thưởng kịp thời những đồng chí có thành tích, phê bình những cá nhân vi phạm. Đặc biệt, cần đầu tư nhiều hơn cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên ở các cơ quan đơn vị để đội ngũ này luôn vững vàng, gương mẫu và tiên phong. H.Hiệp