(GD&TĐ) - Sáng nay 24/3, các ĐB QH tiếp tục làm việc tại tổ thảo luận về Báo cáo tổng kết hoạt động của QH, các cơ quan của QH nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011). Các ĐB bày tỏ nhất trí với báo cáo hoạt động cả nhiệm kỳ QH khóa XII do Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên khai mạc.

Nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp và giám sát Theo đó, mặc dù nhiệm kỳ QH khóa XII hoạt động trong tình hình khu vực và quốc tế có những diễn biến phức tạp, nhất là cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ và suy giảm kinh tế thế giới đã tác động bất lợi đến phát triển KT-XH nước ta. Trong bối cảnh đó, QH khóa XII đã kế thừa, phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm của QH các khóa trước, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ cả về tổ chức và phương thức hoạt động. Hoạt động lập pháp tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều tiến bộ cả về số lượng, chất lượng và quy trình, thủ tục; cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước. Về giám sát, các ý kiến nhất trí, hoạt động giám sát trong nhiệm kỳ được tăng cường, có nhiều đổi mới về cách thức tiến hành, nhất là chất vấn và giám sát chuyên đề. Chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục được cải tiến mạnh mẽ theo hướng tập trung hơn, thực chất hơn, phản ánh sát thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, làm rõ thêm tình hình, nguyên nhân, chỉ ra trách nhiệm và giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và nghị quyết của QH… Đi sâu vào phân tích những mặt còn hạn chế trong nhiệm kỳ QH khóa XII, các ĐB cho rằng, bên cạnh những kết quả nổi trội, nhiệm kỳ QH khóa XII cũng bộc lộ những hạn chế cần khắc phục tại nhiệm kỳ QH khóa XIII tới đây, trong đó có hạn chế về công tác lập pháp, hoạt động giám sát… ĐB Nguyễn Ngọc Đào (Hà Nội) cho rằng, trong nhiệm kỳ QH vừa qua, các ĐB đã phát huy tốt hơn vai trò của mình trong việc thảo luận, thông qua các dự án Luật. Tuy nhiên, việc thay đổi liên tục chương trình xây dựng Luật và Pháp lệnh cho cả nhiệm kỳ cũng như hàng năm đã khiến cho các ĐB QH không có nhiều thời gian để nghiên cứu, thẩm tra, phản biện trước khi bấm nút thông qua. Điều này dẫn đến chất lượng một số Luật, Pháp lệnh khi được QH thông qua vẫn còn những bất cập, chưa đi vào thực tiễn cuộc sống. Đồng quan điểm trên, ĐB Ngô Văn Minh (Quảng Nam) lại cho rằng, việc vẫn còn tồn tại “luật ống, luật khung”, thiếu tính thực tiễn, nhiều dự án Luật mới ban hành chưa lâu đã phải sửa đổi, bổ sung là do chúng ta chưa có sự chuẩn bị thật kỹ trong quá trình soạn thảo, thẩm tra và ban hành. Chất lượng một số dự án Luật còn hạn chế, cơ quan soạn thảo chuyển tài liệu cho cơ quan thẩm tra còn chậm. Việc chấp hành pháp luật ngay tại một số cơ quan pháp luật còn chưa triệt để, chưa nói rõ trách nhiệm của các cơ quan soạn thảo. Để các dự án Luật phát huy tốt hơn trong thực tiễn, trong quá trình thảo luận, nên chăng song song với việc cho ý kiến vào dự thảo Luật, Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan kèm theo đó Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật để các ĐB có thể thảo luận luôn về những Nghị định, Thông tư này trước khi thông qua Luật, ĐB Ngô Văn Minh nhấn mạnh. Về công tác giám sát, nhiều ĐB cũng đồng tình với nhận xét hoạt động giám sát trong nhiệm kỳ vừa qua đã được tăng cường, có nhiều đổi mới về cách thức tiến hành, nhất là trong hoạt động chất vấn và giám sát theo chuyên đề. Tuy nhiên, một vấn đề được các ĐB lưu tâm, đó là thời gian dành cho hoạt động giám sát tối cao của QH còn rất hạn chế. ĐB Nguyễn Ngọc Đào (Hà Nội) cho rằng: Trong một khoảng thời gian có hạn, một vị Bộ trưởng, thành viên Chính phủ không thể nào trả lời hết những kiến nghị, bức xúc của cử tri, chứ chưa nói đến của những vị ĐB QH. Đồng quan điểm trên, ĐB Nguyễn Ngọc Đào và một số ĐB khác là nên để quyền giám sát tối cao này cho các Ủy ban của QH là chính. Có như vậy, các vấn đề mà cử tri và các ĐB quan tâm mới được mổ xẻ, phân tích một cách kỹ lưỡng hơn. Công tác hậu giám sát của QH cũng được nhiều ĐB thảo luận tại phiên họp tổ sáng nay. Thực tế trong nhiệm kỳ QH khóa XII, việc quan tâm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết, kiến nghị sau giám sát của QH, các đoàn ĐB QH chưa được thường xuyên nên hiệu lực và hiệu quả giám sát của QH, các cơ quan của QH chưa được như mong muốn. Theo ĐB Vũ Quang Hải (Hưng Yên), nếu hoạt động giám sát của QH được thực hiện tốt sẽ mang hiệu quả rất đáng kể. Vì vậy, cần xây dựng thể chế để đảm bảo hiệu quả, hiệu lực giám sát của các đoàn, có quy định để các ĐB Trung ương tham gia ít nhất 1 lần giám sát của đoàn, đồng thời phải có sự phối hợp chặt chẽ với HĐND, MTTQ trong hoạt động giám sát từ đó có những kiến nghị với QH, các cơ quan Chính phủ giải quyết kịp thời những bức xúc của cử tri. Chiều nay (24/3), các ĐB làm việc tại Hội trường nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kiểm toán độc lập và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật trên. Nam Khánh ,