Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV khai mạc vào ngày 20/10/2016 tại Nhà Quốc hội, Hà Nội. Theo chương trình, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 26 ngày (không kể ngày nghỉ) và dự kiến Quốc hội họp phiên bế mạc vào chiều ngày 23/11/2016.

Nâng cao chất lượng làm luật

Tại kỳ họp này, công tác xây dựng pháp luật được quan tâm và chú trọng (chiếm khoảng 65% thời gian của kỳ họp). Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 4 dự án luật, 1 nghị quyết và cho ý kiến về 13 dự án luật khác, 1 nghị quyết.

Nang cao chat luong hoat dong cua Quoc hoi - Anh 1

Họp báo về chương trình kì họp Quốc hội.

Các dự án luật và nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua gồm: Luật về hội; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật đấu giá tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/20210/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Các dự án luật được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến gồm: Luật đường sắt (sửa đổi); Luật quản lý ngoại thương; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật thủy lợi; Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật cảnh vệ; Luật du lịch (sửa đổi); Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh và Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Quốc hội sẽ dành khoảng 10 ngày làm việc để xem xét, thảo luận các báo cáo của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước, đó là: Về công tác giám sát và các vấn đề quan trọng khác, Quốc hội sẽ nghe các báo cáo của Chính phủ gồm: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; Báo cáo về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017; Báo cáo kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Báo cáo kế hoạch tài chính 5 năm; Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Báo cáo về mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020; Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016; Báo cáo khắc phục hậu quả do sự cố môi trường và bài học kinh nghiệm, các giải pháp để bảo vệ môi trường; Báo cáo về tình hình Biển Đông.

Báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; Các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Quốc hội giám sát tối cao về “Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp”. Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trong 2,5 ngày.

Xây dựng đề án khoán xe công

Trả lời phỏng vấn báo chí tại cuộc họp báo chiều 18/10, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hội cho biết: Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đặc biệt là hoạt động lập pháp, tăng thời lượng thảo luận tại tổ, tại hội trường. Công tác tranh luận tại hội trường sẽ được tạo điều kiện hơn như: mời các cơ quan trình luật, bộ trưởng trả lời các câu hỏi của đại biểu. Nếu đại biểu muốn tranh luận thì có hình thức giơ biển để tranh luận.

Về việc khắc phục sự cố môi trường do Formosa gây ra, theo ông Phúc, Ủy ban Môi trường Quốc hội đã giám sát từ rất sớm. Theo đó, các nhà máy này phải đảm bảo an toàn thì mới cho phép vận hành. Vấn đề đền bù đang được Chính phủ tiến hành.

Về vấn đề khoán xe công, Quốc hội đã thực hiện rất sớm nhưng chưa công bố. Việc khoán xe công hiện nay mới dừng ở mức khoán từ nhà tới cơ quan, chưa cải thiện nhiều. Việc khoán xe công phải làm sao để giảm bớt đầu xe, lái xe, chuyển sang xã hội hóa, các cơ quan sự nghiệp, gom thành một nơi chung, khi các đơn vị có nhu cầu thì đăng ký. Quốc hội đang xây dựng đề án này.

Hữu Vinh