Sáng 29.6, LĐLĐ tỉnh Nam Định đã tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng CĐCS vững mạnh. Tham gia hội thảo có 19 đại biểu - đại diện cho 19 CĐCS.

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã trình bày những tham luận, thẳng thắn nêu lên thực trạng hoạt động của các CĐCS, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động của các CĐCS. Các đại biểu cũng kiến nghị tới cấp trên những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các CĐCS. Hiện, LĐLĐ tỉnh quản lý 1.761 CĐCS với 83.833 đoàn viên. Hàng năm, tỉ lệ CĐCS vững mạnh luôn đạt hơn 80% trong tổng số các CĐCS. Tất Thảo