(ICTPress) - “Việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý cơ quan báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại cũng như đội ngũ làm công tác thông tin cơ sở và đội ngũ tác nghiệp trực tiếp trong các lĩnh vực này là hết sức cần thiết và quan trọng”, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã nhấn mạnh tại Lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Bộ TT&TT và Học viện Báo chí và Tuyên truyền chiều 24/11.

(ICTPress) - “Việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý cơ quan báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại cũng như đội ngũ làm công tác thông tin cơ sởvàđội ngũ tác nghiệp trực tiếp trong các lĩnh vực này là hết sức cần thiết và quan trọng”, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã nhấn mạnh tại Lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Bộ TT&TT và Học viện Báo chí và Tuyên truyền chiều 24/11.

Nang cao chat luong doi ngu tac nghiep bao chi la can thiet - Anh 1

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn, Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia Nguyễn Xuân Thắng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo và các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết hợp tác

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định trongthời gian qua, hoạt động báo chí, xuất bản và thông tin đối ngoại ở nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc về số lượng, chất lượng và loại hình, là công cụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần quan trọng trong tiến trình đổi mới của đất nước.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho rằng, mặc dù đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo chí, xuất bản nước ta hiện nay ngày càng trẻ hóa và được đào tạo chính qui và nhiều người yêu nghề, luôn có ý thức phấn đấu vươn lên không ngừng để trở thành những nhà báo vững vàng về chính trị, có chuyên môn giỏi, đáp ứng yêu cầu hội nhập ngày càng cao.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, hạn chế phổ biến nhất của đội ngũ cán bộ, phóng viên báo chí, xuất bản nước ta hiện nay là tỷ lệ thành thạo ngoại ngữ chưa cao, số phóng viên giỏi chưa nhiều, phần nhiều số phóng viên giỏi có tiếng đã chuyển sang làm công tác quản lý bên cạnh đó một số phóng viên trẻ nhiệt tình, xông xáo lại chưa đủ sắc sảo, vốn sống còn hạn chế nên thường gặp một số trở ngại và khó khăn khi tác nghiệp.

Nhận thức được điều đó, trong những năm qua, Bộ TT&TT đã xây dựng Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho rằng, việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý cơ quan báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại cũng như đội ngũ làm công tác thông tin cơ sở và đội ngũ tác nghiệp trực tiếp trong các lĩnh vực này là hết sức cần thiết và quan trọng.

Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, thỏa thuận khung về hợp tác giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền với Bộ TT&TT trong lĩnh vực báo chí và xuất bản giai đoạn 2016 – 2018 sẽ là cách tận dụng mọi nguồn lực và điều kiện tốt phục vụ đào tạo, bội dưỡng đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác này sẽ tậndụng thế mạnh của hai bên, đồng thời cũng tạo ra một động lực mới thúc đẩy hơn nữa trong hoạt động nghiên cứu và giảng dạy của các cơ sở đào tạo của hai bên”, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định.

Phát biểu tại lễ ký kết, GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, thỏa thuận được ký kết giữa hai đơn vị không chỉ là sự hợp tác nhằm hỗ trợ, giúp đỡ trong công tác đào tạo những người làm báo mà chính là trách nhiệm của Học viện Báo chí Tuyên truyền.

Đồng thời, việc đào tạo trong sự gắn kết giữa hai đơn vị sẽ giúp cho Học viện Báo chí Tuyên truyền tiếp nhận những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn cũng như chỉ đạo trực tiếp từ Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cũng mong muốn hoạt động hợp tác giữa Bộ TT&TT với Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đi vào thực chất, hiệu quả và sẽ thành công.

Thỏa thuận hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu trong lĩnh vực Báo chí, Xuất bản giai đoạn 2016 - 2018 giữa Bộ TT&TT và Học viện Báo chí & Tuyên truyền gồm các nội dung: Hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng (xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên ngành báo chí, xuất bản; trao đổi học thuật, kinh nghiệm và hợp tác trong giảng dạy; xây dựng các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến trong lĩnh vực báo chí, xuất bản); Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu (phối hợp tham gia nghiên cứu các đề tài, chương trình, dự án trong lĩnh vực báo chí, xuất bản); Hợp tác về cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng (phối hợp tổ chức, triển khai các hội nghị, hội thảo, bồi dưỡng trong nước và quốc tế trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên; hỗ trợ và hợp tác với Học viện trong việc tổ chức, quản lý các khóa đào tạo cử nhân chính trị, ngoại ngữ, tin học).

Ngọc Mai